JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA? – seminarium z elementami warsztatu i dyskusji moderowanej

To my dorośli odgrywamy ogromną rolę w życiu dzieci i poprzez swoją postawę kształtujemy m.in. ich poczucie wartości, wiarę we własne możliwości, sposób postrzegania siebie i świata.

„Jeśli nie masz prawdziwego poczucia własnej wartości, to niezależnie od swojej pozycji i umiejętności zawsze będziesz czuć, że czegoś Ci brakuje. Poczucie własnej wartości nie zależy od tego, jakie umiejętności posiadasz i jak cenne mogą one być dla innych ludzi, ani od tego, ile w życiu osiągnąłeś, ile masz pieniędzy. Zależy jedynie od twojego stosunku do samego siebie.” – Jesper Juul.

Zapraszamy na seminarium JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA?

Porozmawiamy o tym:

 • czym różni się poczuciem własnej wartości od samooceny,
 • jak wspierać dziecko w rozwijaniu poczucia własnej wartości,
 • skąd się bierze brak poczucia własnej wartości u dziecka,
 • jaki wpływ na dziecko ma nasz własny brak poczucia wartości.

Dwa terminy do wyboru:

 • 12 grudnia 2019 r. godz. 16:00 – 19:00 – sala szkoleniowa CKS Radiis, ul. Sandomierska 40, Nisko
 • 19 grudnia 2019 r. godz. 16:00 – 19:00 – ul. Ofiar Katynia 8a, budynek auli uniwersyteckiej w Ogrodzie Jordanowskim, Stalowa Wola

Cena 35 zł (co stanowi 40% faktycznej wartości, dodatkowe 60% pokrywa firma My Way)

Płatność: ING Bank Śląski S.A. 96 1050 1445 1000 0097 0057 7795
tytułem: Seminarium, Imię i Nazwisko uczestnika

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium poprowadzi Katarzyna Słomiany – żona, mama, trener i doradca. Kobieta dla której po prostu ważni są ludzie. Posiadająca 10 letnie doświadczenie trenerskie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. W podejściu do wychowywania i pracy z dziećmi kieruje się filozofią rodzicielstwa bliskości, stwarzając przestrzeń do budowania relacji i rozwoju.

Kliknij tutaj aby się zapisać!
Certyfikowany kurs „Animator rozwoju przez zabawę”

Zapraszamy:

 • osoby dla których ważne są dzieci i ich rozwój
 • pedagogów, wychowawców, osoby pracujące z dziećmi
 • rodziców
 • studentów, osoby pragnące nabyć umiejętności i kompetencje do pracy z dziećmi ukierunkowanej na ich rozwój.

Celem kursu jest nabywanie kompetencji, rozwijanie umiejętności, wzbogacanie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy przez osoby, które pragną wspierać dzieci w ich rozwoju stwarzając możliwości doświadczania przez zabawę.

Czytaj więcej
Warsztat „Komunikacja wspierająca rozwój dziecka” w ramach Festiwalu Nauki KUL (19 września 2019 r.)

Celem warsztatu było ukazanie znaczenia komunikatów stosowanych w rozmowie z dzieckiem oraz uwrażliwienie na komunikaty wspierające rozwój dziecka.

Warsztat zwracał szczególną uwagę na stosowanie komunikacji otwartej, a także pokazywał jakiego rodzaju komunikaty blokują w dziecku jego wewnętrzną chęć rozwoju.

Warsztat „Odkrywca Talentów – rola dorosłego w definiowaniu potencjału młodego człowieka” w ramach Festiwalu Nauki KUL (19 września 2019 r.)

Warsztat ukazywał rolę osoby dorosłej w definiowaniu potencjału młodego człowieka. Uczestnicy nie tylko mogli pogłębić swoją wiedzę o narzędziach ułatwiających proces definiowania potencjału, ale również mieli możliwość przyjrzenia się istocie budowania konstruktywnej relacji z młodym człowiekiem umożliwiającej wspieranie go w odkrywaniu jego własnych talentów.

Pilotażowy Program „Animator Rozwoju Przez Zabawę” maj-czerwiec 2019 r.

Celem Programu było rozwijanie umiejętności komunikowania się z dzieckiem w sposób wspierający z zastosowaniem zabaw ukierunkowanych na rozwój sensoryczny.
Program składał się z dwóch części:

 • Część I Warsztaty „Komunikacja wspierająca rozwój dziecka”
 • Część II Edukacja w praktyce – współprowadzenie animacji z zastosowaniem zabaw ukierunkowanych na rozwój sensoryczny dzieci

To był niezwykły czas dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w atmosferze autentyczności, otwartości, życzliwości, entuzjazmu oraz chęci do działania! ☺